Ókori hagyományok a Duna mentén - Időutazás Azaum Római Táborba

projekt azonosító száma
EFOP-3.3.2-16-2016-00372
a kedvezményezett neve
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár
a projekt címe
Ókori hagyományok a Duna mentén - Időutazás Azaum Római Táborba
a szerződött támogatás összege
24 999 449 Ft
a támogatás mértéke (%-ban)
100%
a projekt tervezett befejezési dátuma
2019.12.01.

A projekt megvalósítója a Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár, amely a település közösségeinek otthona, befogadója és szakmai partnere. Bázisa az Almásfüzitőn működő kisközösségeknek, csoportoknak, civilszervezeteknek. Az intézmény fenntartója: Almásfüzitő Önkormányzatának Képviselő Testülete. Almásfüzitőn kibővült a Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár tevékenysége egy oktatásra, ismeretterjesztésre, aktív pihenésre alkalmas ókori témaparkkal. A projektben részvevő tanulók a mesterek segítségével megismerkedhetnek a fazekassággal, a bőrözéssel, az ékszerkészítéssel, a szövéssel, fonással, és a faművességgel. Jelen projekt az Azaum Római Táborhoz kapcsolódó meglévő tevékenységek tartalmi-, módszertani megújítását, eredményességének, hatékonyságának növelését szolgálja.

Tapasztalatok uniós projektek megvalósítása tekintetében:

  • Római kori értékek egyedi termékek Azaumban. Azaumi kisinasok, Azaumi aktorok” című TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0128 pályázat megvalósítása,
  • Határon Átnyúló Együttműködési Program Azaum Római Tábor műhelyeinek és az őrtoronynak a megépítése,
  • EMVA Falumegújítás pályázat a Petőfi tér felújítására (MVH 208/1901/96/9/2009)

Fő megvalósítási helyszínünk Almásfüzitő lesz. Három területen tervezzük az együttműködést a gyermekek tudását, tapasztalatát elmélyítendő iskolarendszeren kívüli programok tekintetében.

I. Az óvodai együttműködések esetén fontos, hogy a szülő gyermek kapcsolatát kimozdítjuk a hagyományos környezetből (tv, online játékok, stb.), valamint a gyermek és szülő együtt szerezhessen ismeretet és élményt. Ezt csoportfoglalkozások és témanap keretei között tervezzük megvalósítani (pl.: tavaszköszöntő ünnep, a víz ünnepe). Az óvodai programok kapcsán bevonjuk a Sün Balázs óvodát, így megtörténik a pályázatban elvárt legalább 1 óvoda bevonása. Az óvodai programok keretében a gyermekeken túl a beavatkozások a szülők bevonását is ösztönzik.

II. Táborokat valósítunk meg, ahol a kézműves műhelyekben a hagyományos ismeretátadás kereteit túllépve, a gyermeki aktivitásra építve, a gyermek számára élményt és az alkotás örömét biztosítva ismertetjük meg az ókor tárgyi világát, a tárgyakon keresztül az emberek életét, szokásait, mindennapjait, és ünnepeit. A táborok célja, hogy a múltunk megismertetése révén, a kézművesség, a hagyományok ápolása beépüljön a mindennapi életbe. Kreatív közösségek szülessenek, amelyek a kreatív ipar megalapozói legyenek a térségben. A beavatkozások keretében hangsúlyos az alapkompetenciák fejlesztése, illetve innovatív módszerek alkalmazása.

III. Versenyek, vetélkedők:
Ép testben, ép lélek címmel ókori kalandtúra, melyen dramatikus elemekkel kiegészített feladatokat kell megoldani. A különböző állomáshelyeken Csapatjátékra és az ókori olimpia egyes sportágainak kipróbálására kerül sor. A programok játékos módon próbára teszik a gyerekek római korban való jártasságát, és közben bővítik és élővé teszik az ismereteiket. Ezeken a területeken a művelődési ház 5 iskolával működik együtt: Bábolnai Általános Iskola, Almásfüzitői Fekete István Általános Isk., Feszty Árpád Ált. Isk., Komáromi Jókai Mór Gimnázium, Komáromi Petőfi Sándor Ált. Isk. Minden választott program illeszkedik az intézmények nevelési-oktatási programjához.

A projekt kiscsoportos foglalkozásaival ideálisan tudja megvalósítani az egyéni és csoportos tanulást. Meleg, elfogadó és teljesítményre ösztönző légkörben, fegyelmezett munkával tanuló, pedagógus együttmunkálkodásával fejleszti a résztvevőket.

Szervezetünk rendelkezik a megvalósításhoz szükséges humán erőforrással és infrastrukturális feltételekkel. Szakmai stábunk 1 projektmenedzser, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető (nevesítve a pályázati adatlapon) és 4 szakmai megvalósító (Folczné Kerek E, Juhászné Beke Sz, Kissné Cs V, Dr Szeidl B). Első mérföldkövünk a projekt megkezdésétől a vállalt megvalósítási időtartam feléig (9 hónap) a bevont tanulók és gyermekek száma a tervezett létszám 40 %-a. A 2. mérföldkőként a projekt megkezdésétől a vállalt fizikai befejezés időpontjáig (18 hónap) a bevont tanulók és gyermekek száma a tervezett létszám 100 %-a, valamint ebből a hátrányos helyzetűek és halmozottan hátrányos helyzetűek aránya eléri a 30%-ot. Indikátorként vállaljuk, hogy a minimum 125 résztvevő gyermeket bevonunk a programokba, és ennek 30 %-a hátrányos helyzetű lesz. A fejlesztés növeli a fogyatékos tanulók, gyermekek tanuláshoz történő hozzáférését. Az esélyegyenlőségi ill. környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek a megvalósítás során. A felhívásban előírt fenntartási kötelezettségeket vállaljuk. A fenntarthatóságot biztosítja, hogy a témapark működése során folyamatosan szükség lesz kézműves bemutatókra, eladható tárgyiasult termékekre, római kori történetek újrajátszására. A tanulók csoportokat vezethetnek majd, kézműves foglalkozások lebonyolítását segíthetik, közreműködhetnek a római kori hagyományokat felelevenítő dramatikus játékokban.