Azaum
Érintsd meg! Próbáld ki! Éld át!

Pályázatok

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 „AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása” megnevezésű projekt

Felépült az Interaktív Élménytár

A Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft kivitelezésében felépült Azaum Római Táborban az Interaktív Élménytár épülete.

A TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az építkezés költségnövekményét a Kormány 1640/2020. (X. 5.) számú határozatával hagyta jóvá, így Almásfüzitő Község Önkormányzata további 102.482.771,-Ft-ot fordíthatott a kivitelezésre.

Jelen projektünk keretében a 2013-ban – nem közvetlenül a régészeti területen -épült Azaum Római Tábor történelmi élményparkot kívántuk fejleszteni, látogatóbarát- és élmény elemekkel bővíteni 2931 Almásfüzitő, Duna út 1. szám alatt, hrsz.: 110/1.

Az Interaktív Élménytár -a tábor fogadóépülete- egy olyan komplexum, ahol a településre érkezők bemutatókon, filmvetítésen vehetnek részt, megtekinthetik állandó kiállításunkat, interaktív foglalkozások részeseivé válhatnak, animátor segítségével beöltözhetnek római katonának, részesévé válhatnak a múltnak. Azaum minden évben 270 napon keresztül várja a látogatókat. Az épületben komplex akadálymentes környezet jött létre a mozgáskorlátozottak részére, akadálymentes parkoló is kialakításra került.

AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00001 „AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása” megnevezésű projekt indításáról. Almásfüzitő Község Önkormányzata a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán benyújtott pályázata pozitív elbírálású eredménnyel zárt. A Támogató döntése alapján 157,31 millió Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az AZAUM RÓMAI TÁBOR a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató interaktív élménytár létrehozása során kulturális örökségi helyszín turisztikai fejlesztése valósul meg az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával, -kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek, vendégfogadó terek, foglalkoztatók kialakításával, -interaktív kiállítással és eszközbemutatóval, – innovatív attrakciókkal, -a római életmód bemutatásával modern elektronikus eszközhasználattal, – virtuális élménytér alkalmazásával, – kipróbálható római korhű, rekonstruált fegyverzettel és ruházattal. Az élménytár Almásfüzitő Községben, közel a Duna parthoz, az Azaum Római Tábor bővítésével valósul meg, Széchenyi 2020 program keretében. A több, mint 157 millió forint európai uniós támogatás segítségével megépül egy olyan témapark, amelyben a történelmi hagyományokat a modern technika eszközeivel jelenítjük meg, így a turisztikai szolgáltatások koncentrált kínálata jön létre. Azaum illeszkedik Almásfüzitő történelmi örökségéhez és a Duna parti települések turisztikai útvonalához. A római kori emlékeket élményelemekkel és interaktivitással ismerhetik meg az ide látogató turisták, családok, iskolások, óvodások.

A fejlesztés eredményeként egy új munkahelyet teremtünk.

A beruházás befejezésének tervezett időpontja: 2020.12.31.

EFOP-3.3.2-16-2016-00372 azonosító számú „Ókori hagyományok a Duna mentén – Időutazás Azaum Római Táborba című projekt

Szakmai beszámoló

Tematika I.

Tematika II.

Záró szakmai beszámoló

HUSK Limes Romanus Knocking on UNESCO’s Door

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a szlovákiai Izsa község és a magyarországi Almásfüzitő közösen 1.749.200,96 euró támogatást nyert HUSK Limes Romanus knocking on UNESCO´s door című, SKHU/1601/1.1/229 számú pályázatával. A projektnek köszönhetően mindkét településen bővítik a római kori emlékeket bemutató létesítményeket. Izsa több, mint 1 millió eurót használhat fel az elnyert összegből, Almásfüzitő pedig 700 ezer euró feletti támogatást kapott. Magyarország és Szlovákia a pályázat költségvetéséhez 10-10 százalékkal, az önkormányzatok pedig 5-5 százalékkal járulnak hozzá.

A pályázati felhívás specifikus célja a határtérség vonzerejének fokozása volt.

A határmenti régióba érkező látogatók számának növeléséhez szükség van a kínálat kiszélesítésére, és az Azaum Római Tábor piacképesebbé tételére, a meglévő kínálati elemek bővítésére. A projekt célja a már meglévő, interaktív, érdekes intézmény kiegészítése, demonstációs eszközökkel, épületekkel, látványkonyhával, játszótérrel, labirintussal. Azaum fejlesztésével olyan turisztikai vonzerőt kívánunk létrehozni, amely a római kori egyediséget hordozza magában, ezzel idevonjuk a látogatók szélesebb körét. A kulturális és kreatív turizmust tovább fejlesztjük, és kiegészítjük gasztroturizmussal is.

A projekt megvalósítása a partnerek szoros együttműködésén alapul. A Közös megvalósítást indokolja, hogy a fejlesztés révén a Duna menti térség turisztikai kínálata jobban összehangolódik, növekszik a nemzetközi versenyképessége, és a határmenti kapcsolatok fejlesztésére is lehetőség nyílik.

A projekt eredményeként mind a magyar, mind a szlovák partner egy ismeretterjesztésre, szórakoztatásra, aktív pihenésre alkalmas turisztikai helyszínt hoz létre, amely illeszkedik a határmenti régió történelmi, kulturális és természeti adottságaihoz, a térség arculatához.

A két település célul tűzte ki, hogy együttműködnek, segítik egymást. A feladat a költséghatékony, fenntartható megoldások kidolgozása.

A fejlesztés eredményeként az alábbi előnyökre tesznek szert a partnerek:

  • Közös határmenti turizmusfejlesztés, és marketingtevékenység valósul meg.
  • Határon átnyúló „barátságok” alakulnak ki.
  • Szakmai támogatásnak, együttműködésnek, konzultációnak lehetősége nyílik meg.
  • Hagyományok továbbélését szolgáló fesztiválok, gasztronómiai fesztiválok közös szervezésére nyílik alkalom.
  • Közös értékesítési stratégiák kerülnek kidolgozásra a turisták számára a határmenti idegenforgalom fellendítése érdekében.
  • Új tematikus túraútvonal kerül kidolgozásra.
  • A projekt nemcsak az iskolai történelemoktatást és a tanulást támogatja, hanem megalapozza Almásfüzitő és Izsa kulturális örökségének -jövőbeni megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen – megbecsülését és ismertségét.
  • A projekt partnerei megosztják tudásukat és tapasztalataikat egymással és a nagyközönséggel.

A sajtóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

További információ: Bekéné Magyar Melinda

Email: muvelodesihaz@almasfuzito.hu

Tel.: +36 34/348-749

www.skhu.eu

Európai Regionális Fejlesztési Alap